Zaproszenie na VI Kongres Akademickich Biur Karier


Szanowni Państwo,

mam przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek)  odbędzie się w Toruniu VI Kongres Akademickich Biur Karier. Kongres organizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta.

Serdecznie zapraszam Państwa Biuro do udziału w tym wydarzeniu i jednocześnie proszę o dokonanie zgłoszenia przedstawicieli ABK drogą elektroniczną na adres: kongresabk@nauka.gov.pl w terminie do 1 grudnia 2017 r. Uprzejmie informuję, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem oraz ewentualnym noclegiem.

W załączniku do zaproszenia znajdą Państwo program Kongresu.

Łączę wyrazy szacunku,
Grzegorz Piątkowski

Pliki do pobrania