Współpraca z zagranicą - kontakt w Ministerstwie

Sekretariat Departamentu Współpracy Międzynarodowej

e-mail: sekretariat.dwm@mnisw.gov.pl
tel.: 22 529 22 66
fax: 22 501 71 30

Kontakt w sprawach dotyczących uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych:

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
tel.: +48 22 52 92 357

UWAGA!

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejmuje od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania związane z uznawaniem w Polsce zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskanie wykształcenia wyższego, jak również kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie przed uzyskaniem na nich legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tego samego dnia NAWA przejmie również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

Wszystkie informacje na temat nowych procedur związanych zarówno z uzyskiwaniem informacji o możliwości uznania zagranicznych dyplomów w Polsce, jak również z poświadczaniem polskich dokumentów klauzulą apostille, zostaną w najbliższych dniach opublikowane na stronie Agencji.

Tagi: Współpraca z zagranicą

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików