Współpraca międzynarodowa

Współpraca i wymiana międzynarodowa są ważnymi elementami działalności akademickiej, dlatego ministerstwo negocjuje i realizuje umowy i porozumienia międzynarodowe, zapewnia polskim studentom, naukowcom i wykładowcom różne możliwości wymiany akademickiej oraz wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni. Konstytucja dla Nauki wprowadziła wiele udogodnień dla uczelni, znacznie poszerzając ich autonomię w zakresie kierowania polskich naukowców i wykładowców za granicę oraz przyjmowania cudzoziemców na kształcenie. W ministerstwie tymi tematami zajmują się Departament Współpracy Międzynarodowej, Departament Innowacji i Rozwoju i Departament Nauki. Do wsparcia ich prac została powołana agencja wykonawcza – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Aktualne informacje o współpracy międzynarodowej w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego