Inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Krakowskiej


Udział bierze minister Jarosław Gowin.