Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


Udział bierze minister Jarosław Gowin.