09 listopada 2015

poniedziałek

Polska

Początek naboru wniosków w konkursie "Studiujesz? Praktykuj!?

11 sierpnia NCBR jako Instytucja Pośrednicząca dla 3 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), ogłosiło nabór wniosków w konkursie nr 2/SP/POWER/3.1/2015, w programie Studiujesz? Praktykuj!

Celem konkursu jest umożliwienie polskim uczelniom przygotowania swoich studentów do wejścia na rynek pracy. Programy będą ustalane pomiędzy uczelnią a pracodawcą. Minimalny czas trwania stażu to jeden miesiąc. Możliwe jest jednak przygotowanie programów dłużych, jak np. trzymiesięcznych – te zostaną odpowiednio wyżej ocenione.

 

powrót do kalendarza

kod Quick Response