Posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku


Udział bierze podsekretarz stanu Piotr Müller.