Wyniki 2014 - 2015

Konkurs "Tradycja" - edycja 2015 r.

Opracowanie zapisów muzycznych Oskara Kolberga oraz kalendarium poświęcone Brunonowi Schulzowi – to jedne ze zwycięskich projektów w konkursie „Tradycja” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2015 roku. Finansowanie zdobyły najlepsze humanistyczne projekty badawcze z całej Polski.

Rada NPRH od końca marca 2015 roku zajmowała się szczegółowym sprawdzaniem i oceną każdego z nich. Ocena wniosków przebiegała według regulaminu i opisu postępowania podanego na stronie(1.a i 1.b). Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kosztorysy wniosków nie były zmniejszane.

Z 299 wniosków w module „Tradycja” 1.a i z 221 w module „Tradycja” 1.b. dalej zakwalifikowano 142 wnioski. Do recenzji przekazane zostały jedynie najlepsze projekty, które otrzymały ocenę końcową większą niż 8,5 punktów.

Ostatecznie ze 142 recenzowanych aplikacji postanowiono przyznać finansowanie 47 wnioskodawcom: 29 w module „Tradycja” 1.a i 18 w module „Tradycja” 1.b. Łącznie w pierwszym tegorocznym konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację 47 projektów badawczych przeznaczona zostanie kwota 49 253 932 zł.

Zestawienie danych liczbowych:

Początkowy budżet konkursu: 40 000 000 zł;

Ostateczny budżet konkursu: 49 253 932 zł;

Liczba zgłoszonych wniosków: 520;

Wnioski zgłoszone w module „Tradycja” 1.a: 299;
Wnioski zgłoszone w module „Tradycja” 1.b: 221;
Liczba wniosków przekazana do recenzji: 142;

Wnioski przekazane do recenzji w module „Tradycja” 1.a: 87;
Wnioski przekazane do recenzji w module „Tradycja” 1.b: 55;
Liczba nagrodzonych projektów: 47;

Liczba nagrodzonych projektów w module „Tradycja” 1.a: 29 (łączna kwota 41 340 293 zł);
Liczba nagrodzonych projektów w module „Tradycja” 1.b: 18 (łączna kwota 7 913 639 zł).
Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna jest tutaj.


Wyniki dwóch modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: „Rozwój" i „Umiędzynarodowienie" - edycja 2016 r.

Rozwój

Podobnie jak „Tradycja”, moduł „Rozwój” złożony był z dwóch konkursów: 2.a i 2.b. W pierwszym z nich sfinansowane zostaną m.in. innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury.

Drugi konkurs skierowany był do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne, łączące badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Finansowane projekty musiały m.in. wykraczać poza jedną dziedzinę nauki i zawierać propozycje wykorzystania nowych narzędzi teoretycznych.

Łącznie do modułu „Rozwój” zgłoszono 317 projektów. W ramach pierwszego konkurs dofinansowanie trafi do 18 wnioskodawców. W części 2.b środki na prowadzenie badań trafią do 35 zespołów badawczych. Zwycięskie projekty otrzymają w sumie 29 568 544 zł.


Umiędzynarodowienie

Konkurs Umiędzynarodowienie 3.a to możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii. Naukowcy mogli zgłaszać zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycji klasycznych w polskiej humanistyce.

Celem konkursu Umiędzynarodowienie 3.b było natomiast wydanie zagranicznych wersji najważniejszych polskich czasopism naukowych. Priorytetowo potraktowane zostały tłumaczenia w języku angielskim.

W konkursach modułu Umiędzynarodowienie 3.a i 3.b zgłoszono 251 projektów. W pierwszym z nich sfinansowanych zostanie 80 projektów, natomiast w konkursie 3.b grant – 15 wniosków. Na zwycięskie projekty ministerstwo przeznaczy 8 173 394 zł.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – „Tradycja”, „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików