Wyniki 2016-2019

Fundamenty I/2018 w ramach NPRH – rozstrzygnięcie I etapu konkursu

Informujemy, że pierwszy etap oceny wniosków w konkursie modułu Fundamenty, w którym udział wzięło 50 wniosków dobiegł końca. Zgodnie z procedurą konkursową,  11 najlepiej ocenionych wniosków, zostało skierowanych do etapu recenzji zewnętrznych.

Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku w systemie OSF.


Projekty finansowane w ramach NPRH w konkursach I-VI


Uniwersalia 2.1 I/2018 w ramach NPRH – wyniki konkursu

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach modułu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W konkursie udział wzięło 36 wniosków. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 13 najlepszych projektów na łączną kwotę 1 054 082 zł.

Wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Uniwersalia 2.2 I/2018 w ramach NPRH – rozstrzygnięcie I etapu konkursu

Informujemy, że pierwszy etap oceny wniosków w konkursie modułu Uniwersalia 2.2, w którym udział wzięło 75 wniosków dobiegł końca. Najwyżej ocenione wnioski, zgodnie z procedurą konkursową,  zostały skierowane do etapu recenzji zewnętrznych.

Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku w systemie OSF.


Dziedzictwo narodowe I/2018 w ramach NPRH – rozstrzygnięcie I etapu konkursu

Uprzejmie informujemy, że zakończył się pierwszy etap oceny wniosków w konkursie modułu Dziedzictwo narodowe, w którym udział wzięło 289 wniosków. Najwyżej ocenione wnioski, zgodnie z procedurą konkursową,  zostały skierowane do etapu recenzji zewnętrznych.

Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku w systemie OSF.


Dziedzictwo narodowe I/2017 – wyniki konkursów

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs I/2017 w ramach modułu Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do konkursu nadesłano 228 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygając konkursy, zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 32 492 486 zł.

Wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Uniwersalia 2.2 – wyniki konkursu

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach modułu Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do konkursu nadesłano 84 wnioski. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze względu na wysoką wartość naukową projektów, zakwalifikował do finansowania 11 najlepszych projektów na łączną kwotę 2 466 216 zł.

Wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Konkurs  w ramach modułu „Uniwersalia 2.1” – wyniki konkursu NPRH

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach modułu „Uniwersalia 2.1”  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do konkursu nadesłano 76 wniosków. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze względu na wysoką wartość naukową projektów, zakwalifikował do finansowania 26 najlepszych projektów na łączną kwotę 2 253 154,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Konkurs „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty” – wyniki konkursu NPRH

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty”  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do konkursu nadesłano 36 wniosków. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze względu na wysoką wartość naukową projektów zakwalifikował do finansowania 11 najlepszych projektów na łączną kwotę 13 017 823 zł.

Wnioskodawcy mogą  zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Dziedzictwo narodowe – wyniki konkursów

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs I/2016 ramach modułu Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do konkursu nadesłano 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygając konkursy, zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł.

Wnioskodawcy mogą  zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 – wyniki konkursów

Uprzejmie informujemy, że konkursy edycji I/2016 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułów Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 zostały rozstrzygnięte.

Do konkursu, w ramach obu modułów, nadesłano 182 wnioski – 78 w module Uniwersalia 2.1 i 104 w module Uniwersalia 2.2. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygając konkursy zakwalifikował do finansowania łącznie 75 projektów na kwotę 11 791 241 zł, w tym:

  • w module Uniwersalia 2.1 – 52 projekty na łączną kwotę 4 468 124 zł,
  • w module Uniwersalia 2.2 – 23 projekty na łączną kwotę 7 323 117 zł.

Wnioskodawcy mogą  zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Tagi: NPRH, Konkurs NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików