Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018”


Pliki do pobrania