Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2016 (Dz. Urz. MNiSW Poz. 14.)


Pliki do pobrania