Scieżka do tej strony

Strona główna » Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2016 (Dz. Urz. MNiSW Poz. 14.)

wtorek, 1 marca 2016

Tagi: zarządzanie kryzysowe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików