Scieżka do tej strony

Strona główna » Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW. poz. 44)

czwartek, 22 października 2015

Pliki do pobrania

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików