Poparcie rządu RP dla polskich kandydatur

poniedziałek, 20 maja 2013

Zainteresowani ofertami pracy w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej na stanowiskach kierowniczych mogą ubiegać się o udzielenie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej poparcia polskim kandydatom w staraniach o uzyskanie pozytywnego wyniku konkursu na stanowiska kierownicze. Wniosek o udzielenie poparcia wraz ze złożoną aplikacją na stanowisko objęte konkursem oraz życiorysem kandydata powinien być skierowany do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) w celu zatwierdzenia przez Komitet. Wniosek taki powinien być przekazany po złożeniu aplikacji, w terminie umożliwiającym podjęcie przez Komitet do Spraw Europejskich decyzji oraz rozpoczęcie działań mających na celu promowanie kandydatur.

Informacje na temat podstawy prawnej, kompetencji oraz składu Komitetu do Spraw Europejskich znajdują się na stronie PolskawUE.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików