Komisja Dyscyplinarna Ministra

czwartek, 6 kwietnia 2017

Komisja orzeka w I instancji w sprawach rektorów i prorektorów, przewodniczących uczelnianych komisji dyscyplinarnych oraz przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnej Ministra podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.

Komisja rozpatruje zażalenia wniesione na postanowienia wydane przez Rzeczników Dyscyplinarnych w prowadzonych przez nich postępowaniach wyjaśniających.

Posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej Ministra

w związku ze złożeniem przez prof. Jerzego Poczobuta rezygnacji z przewodniczenia i prac w Komisji Dyscyplinarnej Ministra, w dn. 29 marca 2017 r. odbyło się plenarne posiedzenie Komisji, na którym wybrano nowego przewodniczącego. Został nim dr hab. Piotr Dobosz. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał jednocześnie 16. członka Komisji. Została nim dr hab. Hanna Paluszkiewicz, którą wybrano wiceprzewodniczącą Komisji.

Skład Komisji Dyscyplinarnej Ministra

 • dr hab. Piotr Dobosz – przewodniczący
 • dr hab. Hanna Paluszkiewicz – wiceprzewodnicząca

członkowie:

 • prof. dr hab. Piotr Chmielewski
 • dr Anna Dubowik
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski
 • dr hab. Dariusz Kiełczewski
 • dr Beata Kowalczyk
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • dr Beata Pachuca-Smulska
 • prof. dr hab. Jan Pikul
 • prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk
 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
 • prof. dr hab. Mirosław Rutkowski
 • dr hab. Wojciech Sawczyn
 • prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
 • prof. dr hab. Marek Zatoń

Tagi: Zespoły Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików