Zespół doradczy do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy  z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Zadaniem Zespołu jest identyfikowanie aktualnych problemów w sprawach związanych z ochroną praw człowieka w związku z rozwojem biologii i medycyny, a następnie ustosunkowanie się do nich w formie opinii i raportów, które są przedkładane Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z propozycjami założeń do projektów aktów normatywnych.

Ponadto Zespół poddaje wszechstronnej analizie procedury i technologie, które w bliższej perspektywie będą stanowiły źródło szczególnych kontrowersji etycznych, medycznych, społecznych i prawnych. Innym zadaniem Zespołu jest inicjowanie i moderowanie debat publicznych uwzględniających istotne implikacje medyczne, społeczne, etyczne i prawne rozwoju nauk biologicznych i medycznych. Obecnie jest bowiem odczuwalny brak rzetelnej i merytorycznej dyskusji dotyczącej dokonujących się postępów w tych dziedzinach nauki, a jednocześnie stwarzających potencjalne zagrożenie dla ludzkiej godności, tożsamości i integralności.

Tagi: Zespoły Ministra, nauki biologiczne, nauki medyczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików